logo

Tel No. 09122269981

انواع آسفالت

showcase image

آسفالت گرم
آسفالت گرم به آن دسته از آسفالت‌هایی می‌گویند که در آن‌ها قیر و مصالح سنگی گرم به کار رفته است و به همان شکل گرماگرم پخش و متراکم می‌شوند.
آسفالت گرم شامل چند نوع آسفالت مختلف است که در اینجا به چند نمونه از آن را به شما معرفی خواهیم کرد.
بتون آسفالتی – این نوع آسفالت خود از اجزای مختلفی تشکیل شده که به اختصار برای شما توضیح داده‌ایم
آسفالت گرم مخلوط شونده و گرم اجرا شونده آسفالتی بتنی که گرم تهیه و اجرا می‌شود و از قیر خالص، مصالح سنگی خوب و بد دانه بندی شده و استفاده از میله محکم تشکیل شود.
سرد مخلوط شونده و سرد اجرا شونده
آسفالت حفاظتی
یکی دیگر از انواع آسفالت، آسفالت‌های حفاظتی هستند. آسفالت‌های حفاظتی به آن دسته از مخلوط‌های قیر و مصالح سنگی می‌گویند که به منظور پوشش و محافظت از راه‌ها در مقابل عوامل جوی موجود در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. آسفالت‌های حفاظتی باعث جلوگیری از فرسایش سطح راه‌های شنی یا آسفالتی می‌شوند. آسفالت حفاظتی به راحتی قابل اجرا می‌باشد و ضخامت آن معمولا تا ۲.۵ سانتیمتر است. آسفالت حفاظتی می‌تواند کاملا قیر باشد که در این نوع آسفالت از مصالح سنگی استفاده نشده باشد و می‌توان به نوعی این نوع آسفالت را از بقیه جدا دانست.
آسفالت سرد
آسفالت سرد در واقع به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط شده یا امولسین گفته می‌شود که مواد اولیه‌ی آن در دمای معمولی محیط مخلوط می‌شوند. در فرایند تهیه‌ی آسفالت سرد ممکن است قیر گرم شود اما بقیه‌ی موجود مصالح و اجزای تشکیل دهنده‌ی آسفالت سرد، بدون گرم شدن با قیر مخلوط می‌شوند